Johanna gaf onlangs een training over Verpleegkundig Leiderschap.
Maurits vertelt over hoe hij de training heeft beleefd.  

maurits | verpleegkundige en adviseur

Review training 'Verpleegkundig Leiderschap'

De samenwerking met Johanna was ronduit zéér prettig. Fijn om gezamenlijk te sparren over het huidige team van verpleegkundigen op de locatie, de ‘ontwikkelfase van het team’ en waar de accenten op zouden moeten liggen in de training. Wat betreft de invulling / de werkvormen bracht Johanna fraaie en interactieve werkvormen mee die zonder aarzeling goed aansloten bij de groep. Zéér prettig was de zeer summiere hoeveelheid theoretisch kennis die ingebracht werd. Door met elkaar aan het werk te gaan, kwamen de inzichten ‘als vanzelf’. Verrassend dat een training met zó weinig theorie, zoveel kan opleveren. Het werkte fantastisch.

Een van de belangrijkste leerpunten was, aan de hand van individuele kernwaarden, het vaststellen van de kernwaarden als team: Lef. Plezier. Veiligheid. Geheel door het team zelf gekozen met volledige commitment.

Doordat de training direct startte met een actieve oefening (vaststellen kernwaarden), stonden de deelnemers direct ‘aan’. Dat was mooi om te zien en had een zeer positief effect op het verdere verloop van de workshop. Johanna maakte daarin direct echt contact met de deelnemers. Het was ook goed om te merken dat deelnemers aangezet werden om na te denken over hun professionaliteit en wat dat betekent voor hun rol binnen de locatie. Ze werden geïnspireerd en voelden zich duidelijk uitgedaagd.

Effect van de training

Een belangrijk effect van de training is dat de verpleegkundigen graag meer als team willen gaan opereren, al realiseert men zich dat ze daar nog niet zijn. Met de kernwaarden in de hand, kunnen zij zich nu verder beraden op hun rol binnen de locatie. Ook de veiligheid binnen het team is toegenomen. Meerder deelnemers stelden zich kwetsbaar op. Een goede start voor de verdere ontwikkeling van hun samenwerking. In de context van de locatie geen gemakkelijke opgave. Door de goede opbouw van de workshop, een goede start gemaakt daarvoor.

Er was totaal 3 uur beschikbaar voor de totale training. Dat was krap, hetgeen veel te maken had met de tijd die nodig was om de huidige patronen binnen de locatie te bespreken en daar boven uit te stijgen. Aan het opstellen van een, enigermate uitgewerkt, teamplan, kwamen we daardoor nog onvoldoende toe. Een, door Johanna begeleid vervolg op deze training zou goed zijn.

Ik kan elk verpleegkundig team een bezinning, zoals we dat hebben beleefd, gunnen. Samen, in een veilige omgeving, stil staan bij de rol die verpleegkundigen in een team kunnen vervullen, levert een waardevolle impuls aan professionaliteit. Het helpt verpleegkundigen ‘recht op te laten zitten’ en hun bewust te laten worden van het belang van verpleegkundig leiderschap.

Maurits Dekker

Over de auteur Johanna Oosterbaan


Johanna Oosterbaan is Communicatiewetenschapper, werkte 9 jaar als auditor en beleidsadviseur in de zorg en begeleidt nu ondernemers en organisaties met de juiste positionering en presentatie vanuit haar bedrijf Gouden Website. Haar primaire drijfveer is anderen helpen bij het vergroten van (persoonlijk) leiderschap en versterken van hun communicatie zodat zij hun doelen in het leven kunnen verwezenlijken.

Volg mij

Artikelen die je misschien ook interessant vindt

Schrijf je in voor de laatste updates!