7 Ideeën voor het zichtbaar maken van voortgang


1. Vast moment

Kies met je team (vaste) momenten waarop je even stilstaat bij de behaalde resultaten en successen. Ruim bijvoorbeeld tijdens het teamoverleg tijd in om successen te delen (het liefst aan het begin van de vergadering, omdat het ook de sfeer van de rest van het overleg beïnvloedt).

2. Vaste onderdelen

Bedenk vooral samen met je team wat je kunt doen om meer aandacht te schenken aan de resultaten die je behaalt en maak daar vaste onderdelen van in het werkproces zelf, zodat het gewoontes worden.

3. Wow-wall

Creëer een wow-wall. Beplak (een deel van) een muur met brown paper en teken daar een tijdlijn op. Laat iedereen op deze tijdlijn post-its plakken van wowmomenten die ze hebben ervaren. 

4. Kanban-bord

Maak een Kanban-bord, oftewel: visualiseer je werkstromen. Teken bijvoorbeeld op een whiteboard drie velden: ‘To do’, ‘Doing’ en ‘Done’. Geef met gekleurde post-its aan waar welke projecten, activiteiten en acties in het proces zitten.

5. Problemen - oplossingen muur 

Maak mensen zelf verantwoordelijk voor het oplossen van problemen met een problemen-oplossingenmuur. Wanneer iemand een probleem ervaart, verzamelt hij of zij medestanders en bedenkt samen met hen mogelijke oplossingen. Het probleem en de mogelijke oplossingen worden op de muur gehangen. Op basis daarvan beslist het management of er wel of geen geld, tijd en middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om het aan te pakken. Zowel de toezegging als de afwijzing wordt uitgelegd en duidelijk gecommuniceerd. Wanneer het een toezegging is, krijgen medewerkers de benodigde faciliteiten om het zelf aan te pakken.

6. Problemengrabbelton

Organiseer een problemengrabbelton. Iedereen schrijft iets wat hem stoort op een blaadje. Vervolgens vouwt hij zijn papiertje op en gooit het in de grabbelton. Verdeel het team in groepen en laat iedere groep een paar problemen uit de ton grabbelen en brainstormen over ideeën en oplossingen.

7. Paarsekrokodillen conferentie

Last van veel regels of procedures? Organiseer een paarsekrokodillen conferentie. Alle teamleden noemen zo veel mogelijk paarse krokodillen, oftewel regels en procedures die de voortgang en hun werkgeluk in de weg staan. Gezamenlijk verzinnen de deelnemers alternatieven.

Je begrijpt het wel, de mogelijkheden om te vieren zijn eindeloos. Maak je lijst van successen, groot of klein, en vul het steeds aan. Geef jezelf regelmatig de tijd en ruimte om een succes-feestje te vieren. Geniet ervan!

Aver de auteur Anne Brouwer


Anne Brouwer is Gezondheidswetenschapper met een verpleegkundige achtergrond. Ze begeleidde meerdere audits als kwaliteitsmanager in de ouderenzorg en de GGZ en leidt nu verpleegkundigen aan het HBO op. Ook is ze actief als praktijkmanager in de eerstelijnszorg. Haar primaire drijfveer is mensen enthousiast maken én houden om in de zorg te werken. Kennis delen op een eenvoudige en aansprekende manier is één van de middelen die ze hier graag voor inzet.

Volg mij

Verpleegkundig Leiderschap werkt
Verpleegkundig Leiderschap werkt
Verpleegkundig Leiderschap werkt
Boeken voor de zorg - boekenfeestje

Bestel onze boeken over leiderschap en werkgeluk
in onze webshopVerzending binnen een dag.